Vervolg Werkwijze: Hoofd

Ik spreek graag met klanten in termen van resultaat, niet de duur of kosten. We bepalen per periode de te behalen resultaten. In een periodiek bijstuurmoment (Sprintvergadering) bepalen we ook de daarbij behorende acties en consequenties in tijd en geld. Leidraad blijft echter altijd het te behalen resultaat. Een belangrijk kenmerk van deze aanpak is dat we gedurende de looptijd van de samenwerking de te behalen doelstellingen kunnen, en zullen bijstellen. Een veranderende omgeving, nieuwe inzichten en geleerde lessen maken dat je jezelf het voortschrijdend inzicht moet en mag gunnen om bij te stellen. Feitelijk is dit het belangrijkste element: LEREN.

Schema wendbare aanpak: