Vervolg Werkwijze: Handen

En dan aan de slag! In de loop der jaren heb ik met een breed scala aan methodes gewerkt. Veel van de methodes zullen mensen scharen onder Lean of verwant gedachtengoed en vallen binnen de driehoek Gedrag, Proces en Besturing waarbij Kaizen de motor is. Samen met de klant bepalen we wat de meest geschikte manier is om de beweging te faciliteren, en om de doelstellingen te bereiken. ‘Show Respect’ interpreteer ik als respect voor hetgeen al werkt; we gaan samen de huidige situatie doorgronden om te snappen wat al werkt. Niemand voelt zich serieus genomen als je dingen die wel degelijk werken gaat trachten te verbeteren.

Soms is het nodig om met meerdere mensen workshops of trajecten te doen, soms schakel ik mensen in die in mijn optiek expert zijn. Een belangrijke vraag die ik altijd zal stellen is: ‘Aan wie kan ik kennis overdragen? Wie is degene die hetgeen we gaan leren ook kan uitbouwen?’.