Fysio Xtra

Fysio Xtra is een gerenommeerd dienstverlenend bedrijf, gespecialiseerd in fysiotherapie. De afgelopen jaren hebben ze hun kunde bewezen tijdens de vele behandelingen die succesvol zijn uitgevoerd. Naast algemene fysiotherapie zijn zij gespecialiseerd in oedeemtherapie, manuele therapie, long-fysiotherapie, sportpodologie, dry needling, shockwave therapie en medical taping.  Ook verlenen ze medisch fitness en voor bedrijven arbocuratieve en reïntegratieve zorg. Bij hun beleidsvorming merkten ze echter dat veel van bovenaf gereguleerd werd, terwijl ze liever medewerkers actief lieten meedenken.

‘Nothing great happens when you hold back’ is echt van toepassing op Fysio Xtra. Aan de hand van OGSM heb ik hen meegenomen op reis, langs een aantal elementen van hun bedrijfsvoering en de koersontwikkeling. We hebben aandacht gegeven aan de koers die ze in hun hoofd hebben en hoe ze die kunnen uittekenen met behulp van het geweldige team wat ze hebben. Kernwoorden in die koers zijn Persoonlijke Aandacht en Kwaliteit. In alles wat ze doen komt dit naar voren. Tijdens het proces zagen ze in dat er mooie dingen bereikt konden worden met een paar eenvoudige stappen.

Mooi om te zien was ook dat ze een heel aantal dingen gelijk toepasbaar hebben gemaakt. Binnen de kortste keren hing er een whiteboard en gingen de collega’s onderling in gesprek over RACI (matrix om te bepalen ‘wie er van is’) en eigenaarschap. Juist bij relatief kleine teams is het belangrijk het gesprek te voeren over ‘wie er van is’. Aannames zijn snel gemaakt en doordat de lijntjes kort zijn in kleine bedrijven denk je al snel voor de ander (weliswaar met de beste bedoelingen), waardoor aannames opeens werkelijkheid lijken.

Terug naar Cases

Vicstory Cases - beeld van massage