VKG

VKG staat voor Van Kampen Groep. Al bijna 70 jaar verzorgt VKG de administratie voor ongeveer 2300 adviseurs in Nederland. Als financieel dienstverlener, of full serviceprovider, ondersteunen zij zowel de adviseur als verzekeraar bij het succesvol ondernemen. VKG vindt goede service en een hoge kwaliteit van dienstverlening van groot belang. Het probleem waar VKG mee worstelde ging over een achterblijvende samenwerking tussen twee afdelingen die afhankelijk van elkaar zijn.

Deze klus heb ik samen met een collega van Het Adviesbureau opgepakt. In het bepalen van onze aanpak hebben we niet alleen een voorstel gedaan voor elementen/methodes waarvan wij denken dat zij een bijdrage kunnen leveren, maar vooral ook een voorstel gedaan over hoe we het traject op zich wilden doen. We hebben ervoor gekozen om in sprints te werken. Elke sprint bestaat uit 3 weken waarin we tevoren omschreven doelstellingen realiseren door tevoren bepaalde methodes/technieken in te zetten.

Kern van de aanpak is dat er elke 3 weken een bijstuurmoment is waarin we:
– Vaststellen hoe de afgelopen sprint is verlopen ten opzichte van wat we hadden verwacht (dus 3 weken terug);
– Vaststellen welke acties/technieken we de komende drie weken gaan inzetten (dus 3 weken vooruit);
– Vastellen wat de (eventuele) doelstellingen zijn voor de daaropvolgende sprint (dus 6 weken vooruit).

In de praktijk bleek deze aanpak goed te werken. Tijdens het traject hebben we, met name op voorspraak van de deelnemers, bijgestuurd waar nodig. We hebben de momenten aangegrepen om doelstellingen en acties bij te stellen aan de nieuwe situatie.

De elementen die we hebben ingezet zijn OGSM/Managementsysteem en VSM. Het is tenslotte eenvoudiger om met elkaar te spreken over gemeenschappelijke doelen, en dus gemeenschappelijke problemen. Door met OGSM te beginnen komen er altijd meer dingen naar boven. In mijn optiek is dat logisch. Zodra we door krijgen wat de koers is gaan we ons ook afvragen hoe we daar kunnen komen en hoe de processen gaan. Gedrag is hetgeen wat alles versterkt. Leuk om tijdens een dagstart cijfers te tonen, maar de meerwaarde is natuurlijk om er ook iets mee te doen!

VKG is een mooi voorbeeld waar je ziet dat wij met ons werk mensen kunnen helpen hun eigen werk leuker te maken. Door de dialoog op te zoeken over doelen gaan mensen echt met elkaar in gesprek. Samenwerking ontstaat dan vervolgens uit zichzelf.

Terug naar Cases

Vicstory Cases - Beeld van grafieken